Card image
Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sembilan (JHEAINS)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Terengganu (JHEAT)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan HAl Ehwal Agama Islam Negeri Kedah (JHEAIK)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis (JAIPS)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Card image
Urus Setia Makanan Gunaan Islam (MGI) Bahagian Penyelidikan & Informasi Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sabah (JHEAINS)
Card image
Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS)